Výběr předmětů

Algoritmizace a programování v Matlabu

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Aplikace mikroprocesorů

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Aplikovaná umělá inteligence

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Biosignály a modely

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Číslicové zpracování signálů a obrazů

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Databázové systémy v chemii

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Distribuované zpracování dat

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Finanční matematika

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Fourierova transformace

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
stránky o předmětu v systému Student (2)

Grafika v inženýrství

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Matematické metody v inženýrství

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Matematické modelování a optimální řízení

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Mathematica

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

MATLAB pro pokročilé a obrazová analýza

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Mnohorozměrná analýza dat

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Návrhy databázových systémů

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Neuronové sítě

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Numerické metody

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Objektově orientované programování

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Paralelní a distribuované zpracování dat

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Parciální diferenciální rovnice

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Počítačová grafika

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Počítačové řídicí systémy

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Počítačový algebraický systém Maple

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Počítačový sběr dat

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Pokročilé zpracování obrazu

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Prediktivní řízení

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Tabulkové aplikace

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Technické prostředky měření a řízení

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Umělá inteligence v chemii

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student

Úvod do programování a algoritmů

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Výběrový seminář k matematice A/B

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
stránky o předmětu v systému Student (2)

Základy mikroprocesorové techniky

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Zpracování obrazů I

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu

Zpracování signálů

upoutávka na předmět
stránky o předmětu v systému Student
web předmětu