CZ | EN

Řízení a modelování bioprocesů

Předmětem zájmu výzkumné skupiny Řízení a modelování bioprocesů je pokročilé řízení, monitorování a modelování procesů využívajících populace živých mikroorganismů k produkci užitečných látek, jako jsou například biopolymery nebo antibiotika. Jsou zkoumány metody informačního vytěžování dat, metody získávání znalostí z různých typů údajů a informací a metody vytváření modelů bioprocesů včetně fyziologických. V oblasti řízení jsou studovány inteligentní metody fyziologického řízení bioprocesů jako jsou znalostní řízení, fuzzy on-line klasifikace fyziologických stavů nebo umělé neuronové sítě jako softwarové senzory. Mezi konkrétní modelové bioprocesy patří např. produkce mcl-PHA biopolymeru kmenem Pseudomonas putida, či produkce antibiotika nystatin kmenem Streptomyces noursei.

Oblasti výzkumu

  • aplikace metod informačního vytěžování dat a metod pro získávání znalostí z různých typů měření používaných u bioprocesů (časové průběhy, frekvenční spektra)
  • aplikace znalostí získaných metodami informačního vytěžování dat a současných poznatků metabolického inženýrství k vytváření fyziologických modelů bioprocesů
  • studium inteligentních metod fyziologického řízení bioprocesů jako jsou znalostní řízení, fuzzy on-line klasifikace fyziologických stavů nebo umělé neuronové sítě pro modely a softwarové senzory
  • hybridní a adaptivní softwarové senzory pro pokročilé monitorování bioprocesů
  • vývoj komplexního softwarového simulátoru pro přítokované kultivace kvasinek
  • využití metod posilovaného učení v modelování a řízení bioprocesů

Vedoucí
Pavel Hrnčiřík
  • 18.01.23