Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů

Výzkumná skupina Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů se věnuje vývoji udržitelných materiálů a zařízení. Zaměřuje se zejména na syntézu funkčních nanomateriálů a nanostruktur (např. vodivé polymery, MXeny, grafen, magnetické nanočástice, uhlíková vlákna, celulózová vlákna) a jejich kompozitů (např. s polymerní matricí či celulózovými nanovlákny). Vývoj zařízení na bázi těchto materiálů směřuje do oblasti elektroniky (stínění elektromagnetického rušení, senzory, pasivní elektronické součástky), zařízení pro uchovávání energie (superkondenzátory, baterie), katalýzy (čištění vody) a inteligentních biomateriálů (tkáňové inženýrství, nosiče léčiv).

Oblasti výzkumu

  • Syntéza a optimalizace elektricky vodivých nanomateriálů
  • Charakterizace v mikro- a nano- měřítku a chemická analýza materiálů
  • Zpracování a testování materiálů pro návrh vysoce výkonných kompozitů
  • Výroba pokročilých funkčních kompozitů získaných z obnovitelných zdrojů
  • Vývoj a testování prototypů elektronických součástek
  • Návrh systémů pro diagnostiku a sběr dat.

Vedoucí
Fatima Hassouna a Dušan Kopecký
  • 18.01.23