CZ | EN

Číslicové zpracování signálů a obrazů

Výzkumná skupina Číslicové zpracování signálů a obrazů se věnuje mezioborové disciplině číslicového zpracování signálů a obrazů s využitím moderních metod počítačové inteligence a vzdáleného zpracování dat. Odborné oblasti zahrnují problematiku matematického modelování signálů, predikce časových řad a užití funkcionálních transformací pro analýzu vícerozměrných a vícekanálových dat. V aplikačních oblastech se zájem soustřeďuje zejména na zpracování biomedicínských signálů a obrazů včetně třírozměrného modelování, včasné diagnostiky a implementace kamerových systémů. Mezi sledované oblasti výzkumu patří analýza fyziologických dat, statistické metody zpracování signálů z oblasti životního prostředí, analýza mikroskopických snímků včetně nanostruktur a predikce časových řad spotřeby energie. V oblasti zájmu je rovněž užití metod zpracování vícerozměrných číslicových signálů při návrhu a užití robotických systémů.

Oblasti výzkumu

  • Modelování signálů
  • Analýza signálů a obrazů
  • Predikce signálů
  • Aplikace

Vedoucí
Aleš Procházka
  • 18.01.23