Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Aplikace pro výpočty rovnovážných konstant

Automatizace vyhodnocování vlastností kolonií E. coli z obrazových dat

Dynamická simulace rozvětvených regulačních obvodů

Effects of boundary conditions and fluid properties on the flow of liquid on an inclined finite plate

Evaluating effects of numerical settings on robustness and accuracy of fully coupled CFD-DEM solver for particle-laden flows

Face symmetry analysis with MS Kinect sensor

Formulace a fyzikálně-chemická charakterizace vodivého inkoustu pro psací elektroniku a flexibilní senzory

Heart rate analysis using an RGB camera

Klasifikace dat LC-MS/MS či MALDI-TOF pomocí neuronové sítě

Klasifikace skla pomocí metod strojového učení

Moarého vzory v měřicí technice

Mobilní aplikace pro podporu rehabilitace

Mobilní aplikace pro podporu řízené relaxace

Modeling fluid jet break-up for application in ejector pumps

Modelování chemických procesů ve výpočetním softwaru

Moderní metody identifikace dynamických systémů

Molecular dynamics simulations of arginine rich peptides at biological membranes

Návrh: Rovnice kontinuity

Numerical simulation of transient non-isothermal reactive flow in catalytic filters

Numerická simulace vlivu textury podkladu na vlastnosti padajícího filmu

Ohnivzdorné a flexibilní vodivé materiály pro elektroniku inspirovanou pokožkou

Optimalizace vlastností termostatizovaného systému 

Polymerní nanočástice konjugované s protilátkou pro kontrolované a cílené dodávání léčiv

Program pro testování adaptivních filtrů

Program pro vyhodnocení dat z kyslíkové sondy

Průmysl 4.0 v teorii a praxi

Příprava a optimalizace ohebných elektromagnetických štítů pro kůží inspirovanou elektroniku

Příprava ekologicky nezávadných kompozitů pro stínění elektromagnetických interferencí

Příprava porézních mikročástic pro dodávání léčiva

Robotizace na webu pro vědecké využití

Robustní modelování šumů ve speciálních obrazových systémech

Řízení hydroponického systému

Stanovení rosného bodu vody do -90 °C v plynech

Syntéza a charakterizace kompozitních materiálů pro baterie na bázi křemíku

Syntéza a charakterizace vysoce výkonného hybridního superkondenzátoru na bázi aerogelu

Systém pro monitoring únavy dispečerů a laborantů

Systém pro podporu efektivní práce u počítače

Vizualizace biotechnologického procesu výroby piva

Vizualizace potravinářského výrobního procesu

Vypracování nového elektrochemicky spouštěného systému podávání léků

Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace

Vývoj bio-inspirovaných elektronických skinů

Vývoj měřicí aplikace v prostředí LabVIEW

Vývoj měřící aplikace v prostředí LabVIEW

Zpracování obrazů pro lokalizaci mikrorobotů

Diplomové práce

Akustická plynová termometrie 

Analýza mechanických vlastností ohebných elektrod superkapacitorů

Aplikace diferenciální evoluce v problémech chemického inženýrství

Automatizace měření vlastností adaptivních organických materiálů 

Detekce nastavení hluboké mozkové stimulace subthalamického jádra z promluv pacientů trpících Parkinsonovou chorobou.

Digitální dvojče a modelování bioprocesů

Dynamická simulace a počítačové modelování rozvětvených regulačních obvodů

Dynamické vlastnosti taktilních senzorů

Klasifikace spektrálních dat pomocí neuronové sítě

Moderní nelineární metody analýzy EEG v monitorování anestezie

Ohnivzdorné a flexibilní vodivé materiály pro elektroniku inspirovanou pokožkou

Optimalizace vlastností termostatizovaného systému 

Příprava a optimalizace ohebných elektromagnetických štítů pro kůží inspirovanou elektroniku

Příprava MXenů pro nové typy účinných štítů elektromagnetických interferencí

Softwarové senzory na bázi umělých neuronových sítí pro pokročilé monitorování bioprocesů

Stanovení rosného bodu vody do -90 °C v plynech

Stanovení stability izolačních materiálů

Stanovení teplotní roztažnosti vybraných materiálů

Syntéza a charakterizace kompozitních materiálů pro baterie na bázi křemíku

Umělé neuronové sítě v automatické detekci spánkových stavů z elektroencefalogramu

Vývoj bio-inspirovaných elektronických skinů

Vývoj měřicí aplikace v prostředí LabVIEW

Vývoj programového modulu řízení experimentální sestavy pro analýzu směrového deformačního zpevnění

Dizertační práce

Advanced signal analysis in chemistry

Aplikace strojového učení pro optimalizaci životnosti baterie

Development of modern electromagnetic radiation shields as passive protection of information against eavesdropping

DRAFT: Model order reduction and optimization in chemical engineering

Formulace aktivních farmaceutických složek ve formě amorfních pevných disperzí

Hybridní a adaptivní softwarové senzory pro pokročilé monitorování bioprocesů

Interactions of ions and peptides with biological membranes

Mikro-kybernetika a mikro-robotika v chemii

Molecular dynamics simulation studies of encapsulation efficiency of niosomal drug carriers

Multifunkční nano/mikrorobotní systémy pro biomedicínské aplikace

Ohnivzdorné a flexibilní vodivé materiály pro elektroniku inspirovanou pokožkou

Ochranné štíty autonomních systémů před elektromagnetickými interferencemi

Optimalizace modelů neuronových sítí pro zpracování vícedimenzionálních dat v chemii

Optimization of neural network models for multidimensional data processing in chemistry

Pokročilá analýza signálu v chemii

Protective shields for autonomous systems against electromagnetic interference

Příprava ekologicky nezávadných kompozitů pro stínění elektromagnetických interferencí

Sensor arrays of tactile temperature and pressure sensors

Senzorová pole taktilních senzorů teploty a tlaku

Syntéza biologicky rozložitelných amfifilních blokových kopolymerů a jejich aplikace ve formulaci pro dodávání léčiva

Využití pokročilých metod zpracování signálů při návrhu virtuálního velínu

Vývoj bio-inspirovaných elektronických skinů

Vývoj moderních štítů elektromagnetického záření jako pasivní ochrany informací před odposloucháváním

Význam topologických indexů pro určování podobnosti molekul