Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vyučované předměty

Advanced Control Engineering
Advanced functional materials and technologies in cybernetics
Advanced Measurement Methods in Experimental Physics and Chemistry
Advanced Methods of Applied Mathematics
Advanced Methods of Signal Processing for PhD Students
Algoritmizace a programování v Matlabu
Analysis of Multidimensional Biomedical Signals
Analýza vícerozměrných biomedicínských dat
Aplikace měření a řízení v chemii
Aplikace mikroprocesorů
Aplikovaná statistika
Aplikovaná umělá inteligence
Applied Statistics
Biosignály a modely
Computational Intelligence
Computer Algebra System Maple
Computer Practice
Control Theory
Číslicové zpracování signálů a obrazů
Databázové systémy v chemii
Design of Control Systems
Deterministic and stochastic discrete systems
Deterministické a stochastické diskrétní systémy
Digital Signal and Image Processing
Diskrétní matematika
Diskrétní optimalizace
Distribuované zpracování dat
Dynamical Systems
Dynamické systémy
Dynamické systémy I, II
Engineering Optimalization
Experimental Identification
Experimentální identifikace
Finanční matematika
Fourier Transform
Fourierova transformace
Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia
Grafika v inženýrství
Graph Theory and Applications
Image Processing
Informační termodynamika
Introduction to Mathematical Optimization
Inženýrská optimalizace
Kybernetika I
Kybernetika II
Kybernetika III
Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech
Magisterský projekt
Matematické metody v inženýrství
Matematické modelování a optimální řízení
Matematické modelování procesů
Matematické modelování procesů pro doktorandy
Matematika A
Matematika B
Matematika pro chemické inženýry
Mathematica
Mathematical Methods in Engineering
Mathematics A
Mathematics B
Mathematics for chemical engineers
Matlab pro pokročilé a obrazová analýza
Measuring and Control Engineering
Measuring Technique
Měření a řízení v průmyslových procesech
Metody analýzy nelineárních dynamických modelů
Metody aplikované matematiky
Metody dolování dat
Mnohorozměrná analýza dat
Modelling Mathematical Processes for  PhD Students
Modelling of Technological Processes
Modelování procesů
Moderní metody aplikované matematiky
Multivariate data analysis
Navrhování řídicích systémů
Návrhy databázových systémů
Neural Networks
Neuronové sítě
Non-linear Optimalization
Numerical algorithms
Numerical Analysis and Computer Graphics
Numerical Linear Algebra
Numerical Methods
Numerical Methods for Engineering
Numerical methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models
Numerická analýza a počítačová grafika
Numerická lineární algebra
Numerické metody
Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů
Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů I, II
Numerické metody pro inženýry
Objektově orientované programování
Optimalizace
Optimalizace inženýrských procesů
Optimalizace nelineárních problémů
Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C#
Parciální diferenciální rovnice
Počítačová grafika
Počítačová inteligence
Počítačové praktikum
Počítačové řídicí systémy
Počítačový algebraický systém Maple
Počítačový sběr dat
Pokročilé funkční materiály a technologie v kybernetice
Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii
Pokročilé metody řízení
Pokročilé metody řízení procesů
Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy
Pokročilé zpracování obrazů
Prediktivní řízení
Procedurální programování
Programovací techniky
Průmysl 4.0
Relační databáze a korelace dat
Repetitorium středoškolské matematiky
Robotic systems
Robotické systémy
Sekvenční řízení
Semestrální projekt DICH
Signal Processing
Simulace podnikových procesů
Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
Statistické rozpoznávání
Strojové učení v Pythonu
Tabulkové aplikace
Technické prostředky měření a řízení
Technologická praxe
Teorie automatického řízení
Teorie grafů a její aplikace
Teorie řízení
Umělá inteligence v chemii
Univerzita 3. věku
Úvod do programování a algoritmů
Úvod do Pythonu
Úvod do studia chemické kybernetiky
Výběrový seminář k Matematice A
Výběrový seminář k Matematice B
Vybrané kapitoly z matematiky
Vybrané metody vícerozměrné statistiky
Webové aplikace v chemii
Základy matematické optimalizace
Základy matematiky
Základy matematiky pro bakaláře
Základy mikroprocesorové techniky
Zpracování obrazů
Zpracování obrazů I
Zpracování signálů