Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Studentské projekty

Digitální dvojče a modelování bioprocesů

Dynamická simulace a počítačové modelování rozvětvených regulačních obvodů

Softwarové senzory na bázi umělých neuronových sítí pro pokročilé monitorování bioprocesů

Programovací jazyk KeysightVEE a jeho využití při komunikaci s laboratorními přístroji

Vývoj stanice pro výuku základů Průmyslového internetu věcí

Vývoj software pro testování mechanických vlastností samonosných vrstev

Systém DataLab pro sběr a vyhodnocování dat z experimentů

Vývoj systému pro testování mechanických vlastností senzorů a superkapacitorů

Monitorování prostředí mikrokontrolérem Raspberry Pi Pico

Klasifikace spektrálních dat pomocí neuronové sítě