CZ | EN

Molekulární modelování a simulace

Skupina se zaměřuje na molekulární modelování a simulace různých systémů, od chemicky nejjednodušších systémů, jako jsou voda a vodné roztoky, až po důležité chemické procesy v biologických systémech, zahrnující membrány a membránové proteiny. Využíváme různé výpočetní metody, včetně klasického matematického modelování, kvantově chemických výpočtů až po simulace molekulární dynamiky. Výsledky simulací jsou vždy doplňovány vhodnými spektroskopickými technikami, jako je FT-IR, Ramanova, NMR a UV, které vznikají ve spolupráci s mnoha experimentálními skupinami v ČR a ve světě.

Oblasti výzkumu

  • Samovolná asociace vysoce nabitého peptidu penetrujícího do buněk bohatého na arginin
  • Argininová „magie“: od párování guanidinových kationů ve vodných roztocích solí k pronikání nabitých peptidů do buněk
  • Mechanismus buněčné penetrace permeabilizací pozdních endozomů: souhra mezi multivalentním TAT peptidem a bis(monoacylglycero)fosfátem

Vedoucí
Mario Vazdar
  • 18.01.23