CZ | EN

Dynamické systémy

Studium dynamických systémů má na FCHI dlouhou tradici. První seminář, který se zabýval soustavami diferenciálních rovnic a dynamickými systémy obecně, začal pracovat už v roce 2002. V současnosti se členové ústavu zabývají širokou škálou dynamických systémů, v rovině teoretické i aplikační.

Oblasti výzkumu

  • Kvalitativní teorie dynamických systémů

  • Rekonstrukce dynamiky z časových řad

  • Numerické řešení diferenciálních rovnic

  • Termodynamika a výpočetní mechanika tekutin

  • Aplikovaná mechanika pevných těles

  • Teorie chaosu

  • Informační termodynamika

  • Teorie řízení a optimalizace

Vedoucí
Šimon Axman
  • 18.01.23