Předměty

Hledáte předmět, který si zapsat? Koukněte na ukázky předmětů.

Legenda k tabulce:
B = bakalářský | M = magisterský | D, P = doktorský
HT = hodin za týden | HS = hodin za semestr

Kód Název Semestr Rozsah a examinace
B413001 Matematika A oba 3/4, Z+Zk [HT]
B413002 Matematika B oba 3/3, Z+Zk [HT]
B413003 Aplikovaná statistika oba 1/2, Z+Zk [HT]
B413004 Numerické metody oba 2/2, Z+Zk [HT]
B413005 Počítačový algebraický systém Maple letní 0/2, KZ [HT]
B413006 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia zimní 2/2, Z+Zk [HT]
B413007 Repetitorium středoškolské matematiky zimní 0/2, KZ [HT]
B413008 Základy matematiky letní 2/2, Z+Zk [HT]
B413009 Základy matematické optimalizace oba 2/2, Z+Zk [HT]
B413010 Finanční matematika letní 2/1, KZ [HT]
B413011 Diskrétní matematika letní 2/1, KZ [HT]
B413012 Vybrané kapitoly z matematiky letní 2/2, Z+Zk [HT]
B413013 Výběrový seminář k Matematice A zimní 0/2, Z [HT]
B413014 Výběrový seminář k Matematice B letní 0/2, Z [HT]
B445001 Počítačové praktikum oba 0/3, KZ [HT]
B445002 Matematické metody v inženýrství zimní 2/2, Z+Zk [HT]
B445003 Webové aplikace v chemii zimní 1/3, KZ [HT]
B445004 Počítačová grafika letní 1/3, Z+Zk [HT]
B445005 Objektově orientované programování letní 2/3, Z+Zk [HT]
B445006 Tabulkové aplikace zimní 1/2, KZ [HT]
B445007 Zpracování signálů letní 2/3, Z+Zk [HT]
B445008 Zpracování obrazů I zimní 2/2, Z+Zk [HT]
B445009 Počítačové řídicí systémy zimní 2/2, Z+Zk [HT]
B445010 Umělá inteligence v chemii letní 2/2, Z+Zk [HT]
B445011 Návrhy databázových systémů letní 1/3, Z+Zk [HT]
B445012 Počítačový sběr dat letní 2/2, Z+Zk [HT]
B445013 Programovací techniky zimní 1/3, Z+Zk [HT]
B445014 Úvod do programování a algoritmů zimní 1/3, Z+Zk [HT]
B445015 Základy mikroprocesorové techniky letní 1/2, KZ [HT]
B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu oba 0/3, KZ [HT]
B445018 Databázové systémy v chemii zimní 1/3, Z+Zk [HT]
B445019 Kybernetika I letní 2/1, Z+Zk [HT]
B445020 Kybernetika II zimní 2/1, Z+Zk [HT]
B445021 Kybernetika III letní 2/1, Z+Zk [HT]
B445022 Pokročilé funkční materiály a technologie v kybernetice zimní 3/1, Zk [HT]
B445023 Úvod do studia chemické kybernetiky zimní 0/3, KZ [HT]
B445053 Matlab pro pokročilé a obrazová analýza letní 0/15, KZ [HS]
B445054 Metody dolování dat oba 0/10, Z [HS]
B445055 Relační databáze a korelace dat oba 0/15, Z [HS]
M413001 Fourierova transformace zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M413003 Metody aplikované matematiky letní 2/1, Z+Zk [HT]
M413004 Mnohorozměrná analýza dat letní 2/2, Z+Zk [HT]
M413005 Optimalizace inženýrských procesů zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M413006 Metody analýzy nelineárních dynamických modelů letní 2/2, Z+Zk [HT]
M413007 Matematika pro chemické inženýry zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M413008 Parciální diferenciální rovnice letní 3/0, Zk [HT]
M413009 Matematické modelování a optimální řízení letní 2/1, Z+Zk [HT]
M413041 Mathematica letní 0/15, Z [HS]
M413042 Vybrané metody vícerozměrné statistiky letní 0/15, Z [HS]
M444004 Měření a řízení v průmyslových procesech oba 2/1, Z+Zk [HT]
M444005 Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech oba 0/3, KZ [HT]
M445001 Grafika v inženýrství letní 1/3, Z+Zk [HT]
M445002 Číslicové zpracování signálů a obrazů zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445003 Teorie řízení zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445004 Neuronové sítě letní 2/2, Z+Zk [HT]
M445005 Matematické modelování procesů letní 2/2, Z+Zk [HT]
M445006 Technické prostředky měření a řízení zimní 2/2, KZ [HT]
M445007 Experimentální identifikace zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445008 Magisterský projekt zimní 0/4, Zk [HT]
M445009 Pokročilé metody řízení zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445010 Pokročilé zpracování obrazů letní 1/2, Z+Zk [HT]
M445011 Inženýrská optimalizace letní 2/2, Z+Zk [HT]
M445012 Procedurální programování zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445013 Aplikace mikroprocesorů zimní 2/1, KZ [HT]
M445014 Aplikovaná umělá inteligence zimní 2/1, Z+Zk [HT]
M445015 Distribuované zpracování dat zimní 2/2, KZ [HT]
M445016 Biosignály a modely zimní 2/1, Zk [HT]
M445017 Sekvenční řízení letní 2/2, Z+Zk [HT]
M445018 Průmysl 4.0 zimní 1/2, KZ [HT]
M445019 Prediktivní řízení letní 2/2, Z+Zk [HT]
M445020 Aplikace měření a řízení v chemii zimní 0/6, Zk [HT]
M445021 Statistické rozpoznávání zimní 2/2, Z+Zk [HT]
M445022 Technologická praxe letní 0/0, KZ [HT]
M445023 Úvod do Pythonu zimní 1/3, KZ [HT]
M445024 Strojové učení v Pythonu oba 2/2, Z+Zk [HT]
M445025 Semestrální projekt DICH zimní 0/7, KZ [HT]
M445053 Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# zimní 0/10, KZ [HS]
P413001 Teorie grafů a její aplikace oba 3/0, Jiné [HT]
P413002 Numerická lineární algebra oba 3/0, Jiné [HT]
P413003 Numerické metody pro inženýry oba 3/0, Jiné [HT]
P413004 Deterministické a stochastické diskrétní systémy oba 3/0, Jiné [HT]
P413005 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů oba 3/0, Jiné [HT]
P413006 Optimalizace nelineárních problémů oba 3/0, Jiné [HT]
P413007 Dynamické systémy oba 3/0, Jiné [HT]
P413008 Fourierova transformace oba 3/0, Jiné [HT]
P413009 Moderní metody aplikované matematiky oba 3/0, Jiné [HT]
P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii oba 3/0, Jiné [HT]
P445001 Numerická analýza a počítačová grafika oba 3/0, Jiné [HT]
P445002 Zpracování obrazů oba 3/0, Jiné [HT]
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat oba 3/0, Jiné [HT]
P445004 Počítačová inteligence oba 3/0, Jiné [HT]
P445005 Modelování procesů oba 3/0, Jiné [HT]
P445007 Inženýrská Optimalizace oba 3/0, Jiné [HT]
P445008 Číslicové zpracování signálů a obrazů oba 3/0, Jiné [HT]
P445010 Pokročilé metody řízení procesů oba 3/0, Jiné [HT]
P445011 Matematické modelování procesů pro doktorandy oba 3/0, Jiné [HT]
P445012 Experimentální identifikace oba 3/0, Jiné [HT]
P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy letní 3/0, Jiné [HT]